Under samma tak
Välkommen till ”Under samma tak”, en bred presentation av vad
Östergötland förmår inom konst, konsthantverk och slöjd.

 
Utställningen, som görs vartannat år, bjuder in konstnärer verksamma i Östergötland.
Vanligen har detta skett till Östergötlands museum.

I år valde vi att visa allt det som skickats in för jurybedömning och visade det under ett och
samma tak, som var stort nog: Galleri Sander/NP33 i Norrköping. Juryn hade att ta ställning
till närmare 500 verk och urvalet har nu resulterat i fyra utställningar, spridda över länet,

under veckorna 42, 43 0ch 44, med gemensam vernissage, 12 oktober, kl. 13.00.
Vi har tyckt att det varit viktigt att på detta sätt kombinera bredd med spets, att kunna visa
vad som pågår inom konstlivet i Östergötland, samtidigt som vi underkastar det en jurys

bedömning; det kan handla om presentation, teknisk förmåga, originalitet, angelägenhet
eller funktion.
En jurybedömning kan ses som inledningen på en dialog, där konstnären får hjälp att se sitt
verk utifrån; det ger tillfälle för reflexion och vidareutveckling. Som publik ges man tillfälle att
jämföra sin egen uppfattning med juryns, så som den kommer till uttryck i de fyra separata
utställningarna i länet. Här finns alltså tillfälle att fördjupa sin egen bedömning av ett konstverk,
antingen man håller med om juryns bedömning eller inte. Årets jury har bestått av
Stefan Hammenbeck- konstintendent, Maria Silfverhielm- textilkonstnär och Julius Nord-konstnär.

Öppettider: Vernissage 12 oktober, kl. 13.00, gemensam på alla fyra platser.
 

Därefter under veckorna 42, 43 och 44:
Mjölby, Galleria Kvarnen:
Torsdag, fredag, kl. 12.00–17.00. Lördag, kl. 12.00–15.00.

Motala, Gallerian vid Stora Torget Kungsgatan 5:
Torsdag, fredag, kl. 12.00–17.00.  Lördag, kl. 12.00–15.00.

Norrköping, Galleri Sander/NP33, Norra Promenaden 33:
Onsdag , torsdag, kl. 12.00–17.00. Fredag, lördag, kl. 12.00–15.00.

Linköping, Skylten, Södra Oskarsgatan 3:
Onsdag, torsdag, fredag, kl. 12.00–17.00.  Lördag, kl. 12.00–15.00.

Utställningen ”Under samma tak” stöds av Region Östergötland  och 
Sveriges Konstföreningar i Östergötland.
Utställningen arrangeras av tre konstföreningar och ett galleri.

Klicka här för mer information